Zvu tě Pane:)

I když strach v sobě někdy mám, Pane, Tobě ho dám. Provázel jsi mě vždy a povedeš dál, mnohem líp, než bych si kdy přál. Zvu tě do situace, kterou prožívám a děkuji, že držíš mě. Ne, já nejsem na to sám:). Tvou Láskou, rád bych byl stále naplněn,…


Když je těžko...

1 Tati, já padám a nevidím kam. Neboj se mé dítě, já tě v náručí mám. Ale co když spadnu a ucítím bolesti? Miluji tě, obvážu i dodám milosti. Tati, já jsem snad na to sám. Můj milovaný(á), otevři oči srdce dokořán. Ano, snad jsi tu, ale proč to…


S. Marii k svátku 9. 6. (Neposkvrněné Srdce Panny Marie)

Maminko, Tvé Srdce září jako drahokam. Tys jitřenka, co na cestu svítí nám. Prosím, uč mě, jak za Tvým Synem kráčet mám, říct jsem tu a Boží vůli přijímám. Po Tvém vzoru Maminko, já Mu svou důvěru ráda dám a všeho zlého se z lásky k Vám zcela vzdám.…


Drahá sestřičko

Přání: Drahá sestřičko, kéž ti v životě svítí sluníčko. Radost v srdci kéž vždycky máš a nesnáze s láskou překonáš. Dárek:


Pro potěchu

I v přírodě náš Pán je skryt, tak se neboj k Němu jít. V slunci, větru i trávě, On tě chce potěšit právě. Nabídni Mu, co tě tíží, s důvěrou pohleď ke kříži. Ta Láska ti vždy otvírá náruč svou, tak se neboj a nech se obejmout.


Vztah a Dvě Srdce

Básnička vznikla díky přání kamaráda zasvětit vztah Dvěma Srdcím. Je inspirována modlitbou ke Dvěma srdcím a větou z Písma (Ef 4, 26) atd.


Malování při adoraci

Při jedné adoraci na františkánské obnově na Velehradě (4/2018) jsme měli možnost vyjádřít na velký pruh papíru, něco, co jsme prožili dopoledne. Mohli jsme malovat před Pánem Ježíšem v monstranci, i jen něco napsat. Sestra, co to uváděla říkala, že…


Velikonoční přání 2018

Láska vzkříšena byla a moc smrti prolomila. Ta Láska, jako světlo tmu prozařuje, spásu dává a novou nadějí denně obdařuje. Kéž žijeme v radosti, vždyť ona je člověk jako my, je to Ježíš, taky Boží syn a zve nás k následování. Aleluja! Požehnanou…


Semínko aneb přání k narozenínám

Semínko odumře, ale rostlinka vzrůstá, a tak zem nezůstává pustá. Každá rostlina chválí svého Pána, vždyť milost života jim byla dána. Když zapustí kořeny a vzklíčí, přichází naděje, kéž i v tobě ji plno je. Přeji ti, ať svým životem chválíš…


Malá chudobka

Malá a nepatrná jsem byla, když jsem květ rozvinula. Slabá a chudičká, ale Jeho celičká. Stvořitel můj dal mi krásný šat a já se měla plně odevzdat. Dala jsem se Mu bez výhrad a zcela, když mě Jeho láska uchvátila. Každým lístkem chci chválit svého…