Krakovské výplody

1) Pouť (soutěž signály)

Při náročném putování

se mé tělo pod tíhou sklání.

Však duch i srdce jásá radostí,

jsou obdaření mnoha milostmi.

Není to lehké, ale držím se Boha za ruku

a tak nejsem sama, mám Jej stále po boku.

Všechny kříže a obtíže

zvládnu, mám-li Ježíše.

 

2) Pozdrav (pro kamarádku do kláštera z Krakova)

Ať jsi kde jsi On tam je,

v lásce propojuje celý svět.

On dárce lásky a pokoje

nese tě jako nejvzácnější květ.

 

3) Dotek (soutěž signály)

Dotek je jako paprsek slunce,

který rozehřeje srdce.

Zasvíti-li v okamžik pravý,

chmury budou čas dávný.