Aby vás Bůh chránil

a požehnáním naplnil.

Ať lásku Jeho v srdci stále máte

a na cestě svatosti se nevzdáváte.

Kéž žijete z Něho pro druhého

a to naplno s milostí Jeho.