Bůh mě má rád,

už se nemusím bát.

Jsem v Jeho náruči,

s Ním mi srdce zase poskočí.

Nenechá mě v nesnázi,

Jeho milost mě dál provází.