S Láskou za Láskou

cestou kéž jdeš přímou.

Nenecháš se odradit překážkou

a před zlem jsi chráněna vírou.