I v přírodě náš Pán je skryt,

tak se neboj k Němu jít.

V slunci, větru i trávě,

On tě chce potěšit právě.

Nabídni Mu, co tě tíží,

s důvěrou pohleď ke kříži.

Ta Láska ti vždy otvírá náruč svou,

tak se neboj a nech se obejmout.