Láska vzkříšena byla

a moc smrti prolomila.

Ta Láska, jako světlo tmu prozařuje,

spásu dává a novou nadějí denně obdařuje.

Kéž žijeme v radosti, vždyť ona je člověk jako my,

je to Ježíš, taky Boží syn a zve nás k následování.

Aleluja!

 

Požehnanou velikonoční dobu

Míša Leonie+