Maminko, Tvé Srdce září jako drahokam.

Tys jitřenka, co na cestu svítí nám.

Prosím, uč mě, jak za Tvým Synem kráčet mám,

říct jsem tu a Boží vůli přijímám.

Po Tvém vzoru Maminko, já Mu svou důvěru ráda dám

a všeho zlého se z lásky k Vám zcela vzdám.

Amen.