1

 

Tati, já padám a nevidím kam.

 

Neboj se mé dítě, já tě v náručí mám.

 

Ale co když spadnu a ucítím bolesti?

 

Miluji tě, obvážu i dodám milosti.

 

Tati, já jsem snad na to sám.

 

Můj milovaný(á), otevři oči srdce dokořán.

 

Ano, snad jsi tu, ale proč to prožívám?

 

Tou láskou, kterou neseš bolesti, jsi spojen se mnou a já duše získávám.

 

Dobře Tati, ale slabost mě dostává...

 

Nevadí, pozvednu tě i posílím, když se vztáhne ke mně ruka tvá.
Můj drahý(á), má láska k tobě je věrná, nikdy tě nezradím

a nikdy se tě nevzdám!


1 Citát ze dne 12. 11. 2018 v aplikaci Bible21.