Pro mou drahou kamaradku karmelitku do dopisu:

 

Lásko, buď pochodeň srdce mého.

Vím, že mě nenecháš samotného.

Ať v mém srdci jsi jen Ty, můj Pán

a já jsem ti v lásce odevzdán.

Amen.