Malá a nepatrná jsem byla,

když jsem květ rozvinula.

Slabá a chudičká,

ale Jeho celičká.

Stvořitel můj dal mi krásný šat

a já se měla plně odevzdat.

Dala jsem se Mu bez výhrad a zcela,

když mě Jeho láska uchvátila.

Každým lístkem chci chválit svého Pána.

Vždyť patřit Mu, ta milost mi byla dána.

 

Ta malá chudobka pod křížem jásá,

že se naplnila její spása.

 

Pozn.: Básnička pro kamarádku na Karmelu, která mi sedmikrásku věnovala. Básnička je zároveň o kamarádce a zároveň o sedmikrásce, kterou jsem dala jako ozdobu venkovního kříže.